แม่น้ำวัง

  แม่น้ำวัง เป็นแม่น้ำที่อยู่ในภาคเหนือของประเทศไทย โดยมีต้นน้ำอยู่ที่จังหวัดเชียงราย มีความยาวประมาณทั้งสิ้น 382 กิโลเมตร ไหลเข้าไปรวมกับแม่น้ำปิง ที่จังหวัดตากนั่นเอง ก่อนที่จะไหลไปเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา โดยแม่น้ำวังนั้นก็จะไหลผ่านจังหวัดเชียงราย จังหวัดลำปาก และก็จังหวัดตาก ถือเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญเป็นอย่างมากอีกหนึ่งแห่งของทางภาคเหนือด้วย แม่น้ำวังนั้นก็ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของทั้งสองจังหวัดได้แก่ จังหวัดเชียงราย และลำปางก่อนที่จะไหลรวมมาอยู่ที่จังหวัดตากโดยแม่น้ำวังนั้นก็มีความสำคัญต่อเกษตรกรมากถึง 1.177 ล้านไร่ด้วยกัน โดยธรรมชาติของแม่น้ำวังนั้นก็จะมีทัศนวิสัยที่มีอากาศร้อนอยู่ตลอดทั้งปีเลยนะครับ ถ้าถ้าฤดูหนาวอุณหภูมิก็จะอยู่ที่ประมาณ 10 องศาด้วยกัน ปัญหาของแม่น้ำวังนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องที่มีชุมชนนั้นเกิดการขยายตัว ซึ่งทำให้มีการใช้ทรัพยากรกันอย่างสิ้นเปลืองในด้านต่างๆ มีการบุกทำลายพื้นที่ป่า อันเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของแม่น้ำสายนี้ เลยทำให้ปัญหาต่างๆ เกิดตามมาอย่างแก้ไขไม่ได้นั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องน้ำเน่าเสีย ปัญหาน้ำขาดแคลน และปัญหาน้ำท่วม เลยทำให้แม่น้ำวังนั้นขาดแคลนน้ำที่สะอาดเพื่อในการอุปโภคบริโภค แถมพื้นที่ป่าอย่างที่บอกไว้ว่ามีการบุกตัดทำลายกันเป็นจำนวนมาก เลยทำให้พื้นที่ตลิ่งข้างๆ แม่น้ำนั้นเกิดการทรุดตัวอยู่ปล่อยครั้งเลยทำให้ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นให้เห็นอยู่เป็นประจำทุกปีนั่นเอง อย่างไรก็ตามนั้นแม่น้ำวังก็ถือเป็นโครงการที่พัฒนาแหล่งน้ำ ซึ่งจะทำให้ประชาชนส่วนใหญ่นั้นได้รับประโยชน์นี้ไปเต็มๆ โดยจะมีการสร้างเขื่อนเพื่อเก็บน้ำที่จังหวัดลำปาง เพื่อตอนหน้าแล้งชาวบ้านจะได้มีน้ำได้ใช้กันอย่างเพียงพอนั่นเอง

แม่น้ำน่าน

  แม่น้ำน่าน มีต้นกำเนิดอยู่ที่ในเทือกเขาหลวง ของจังหวัดน่าน มีความยาวตลอดลำน้ำมากถึง 740 กิโลเมตรด้วยกัน ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ ซึ่งถือได้ว่าแม่น้ำน่านนั้นเป็นแม่น้ำสายหลักที่สุดของชาวเหนือและชาวภาคกลาง ที่ได้มาไหลรวมกับแม่น้ำปิงทำให้กลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีความสำคัญต่อคนไทยในทุกวันนี้นั่นเอง เลยทำให้แม่น้ำน่านนั้นถือเป็นแม่น้ำสายที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยไปแล้วนั่นเอง แม่น้ำน่านนั้น ก็จะเริ่มไหลจากจังหวัดน่านเป็นต้นมา ผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร และ จังหวัดนครสวรรค์ โดยการไหลของน้ำนั้นก็จะมาบรรจบเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาที่ ปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์นั่นเอง แม่น้ำน่านนั้นก็ยังถือเป็นแม่น้ำที่มีความสำคัญกับเขือสิริกิต์ ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ และ เขื่อนนเรศสร ที่อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลกอีกด้ยนะครับ เนื่องจากเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญที่จะได้กักเก็บน้ำไว้ในในยามภัยแล้ง โดยความหลากหลายทางชีวภาพของลุ่มแม่น้ำน่านนั้นก็จะยังคงมีความอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับ โดยจะมีพันธุ์พืชต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สาหร่าย ไก เตา แถมยังมีสัตว์น้ำอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเช่นกันไม่ว่าจะเป็น ปลาเพี้ย ปลาก๊ะ ปลาบอก ปลานวลจันทร์ ปลาสิก ปลากจอก ปลาชิว ปลาสร้อย ปูผา หอย กุ้งฝอย อีฮวก และอื่นๆ อีกมากมายนับได้ว่าแม่น้ำน่านถึงเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญสำหรับคนชาวเหนือไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยชาวบ้านในระแวงนั้นก็จะมีอาชีพที่หาปลานำมาขายซึ่งก็จะเป็นปลาท้องถิ่นที่หากินที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนั่นเอง และแม่น้ำน่านนั้นก็ยังมีความสำคัญกับชาวสวนในเถวๆ นั้นอีกด้วย

แม่น้ำปิง

    แม่น้ำปิง เป็นแม่น้ำสายสำคัญของประเทศไทย และเป็นหนึ่งในสองของแม่น้ำที่มาบรรจบมาเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์ แม่น้ำปิงไหนก็จะเป็นแม่น้ำที่ล่องลอยอยู่ในหุบเขาถ้าได้เห็นภาพในมุมสูง แม่น้ำปิงจะมีความสวยงามเป็นอย่างมาก โดยจะมีต้นน้ำอยู่ที่ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งก็ได้ไหลผ่านจังหวัดลำพูน  จังหวัดตาก จังหวัดกำแพงเพชร แล้วก็มาบรรจบกับแม่น้ำนานนั่นเอง โดยแม่น้ำปิงนั้นก็มีความยาวทั้งสิ้น 658 กิโลเมตรด้วยกัน แม่น้ำปิงนั้นถือเนแม่น้ำที่มีสาขาที่สำคัญอยู่ 6 สายด้วยกัน ได้แก่แม่น้ำงัด น้ำแม่แตง น้ำแม่กวง น้ำแม่ลี้ น้ำแม่กลาง และ น้ำแม่แจ่ม  แม่น้ำปิงนั้นก็ยังเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่สุดของเขื่อนภูมิพล ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดตาก แม่น้ำปิงถือเป็นอีกหนึ่งแม่น้ำที่เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญมากที่สุดของชาวเหนือเลยนะครับเนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่ที่ได้อยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำนั้นก็จะได้ใช้น้ำในการเพาะปลูก ในการดำรงชีวิตกัน เลยทำให้แม่น้ำปิงนั้นถือเป็นอีกหนึ่งแม่น้ำถ้าวันใดวันหนึ่งไม่มีน้ำชาวบ้านย่านนั้นก็จะเดือดร้อนเป็นอย่างมากนั่นเอง และที่สำคัญไปกว่านั้น แม่น้ำปิง ก็ยังถือเป็นแม่น้ำที่มีความสำคัญต่อ อุทยานแห่งชาติแม่ปิงอีกด้วยนะครับเพราะว่าแม่น้ำปิงนั้นก็มีต้นน้ำอยู่ที่ทางภาคเหนือในอำเภอเชียงดาว ซึ่งอุทยานนั้นก็จะตัดตั้งเพื่อดูแลรักษาธรรมชาติให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ เลยทำให้แม่น้ำปิงนั้นมีน้ำใช้อยู่ตลอดทั้งปี ยิ่งปีไหนฝนตกมากนั้นก็จะมีน้ำเยอะมากเป็นพิเศษหรือบางปีก็อาจจะท่วมบ้านเรือนที่อยู่ตลอดสองฝั่งแม่น้ำก็ได้เช่นกัน

แม่น้ำโขง

  แม่น้ำโขง มีต้นกำเนินมาจากเทือกเขาหิมาลัย ที่ไหลมาจากบริเวณที่ราบสูง ซึ่งแม่น้ำโขงนั้นก็ไหลผ่าน ประเทศจีน ประเทศพม่า ประเทศลาว ประเทศไทย ประเทศกัมพูชา และ ออกสู่ทะเลที่ประเทศเวียดนาม ถือเป็นอีกหนึ่งแม่น้ำที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยมีความยาวทั้งสิ้น 4,880 กิโลเมตรด้วยกัน ลักษณะที่สำคัญของแม่น้ำโขงนั้นก็จะมีตลิ่งที่สูงชันเป็นอย่างมาก โดยจะมีกระแสน้ำนั้นไหลลงจากทางภาคเหนือส่งภาคใต้ตลอดทั้งปี ซึ่งระดับน้ำของแม่น้ำโขงนั้นก็จะเหมือนกับแม่น้ำทั่วๆ ไปตามเขตต่างจังหวัดของทางบ้านเรา นั่นก็คือในช่วงหน้าฝนก็จะมีปริมาณน้ำที่เยอะเป็นอย่างมากส่วนในหน้าร้อนนั้นก็จะมีปริมาณน้ำที่น้อยเนกัน  ซึ่งดินส่วนใหญ่ที่อยู่ในบริเวณแม่น้ำโขงนั้นก็จะเป็นดินทราย โดยสัตว์น้ำที่จะพบเห็นได้มากนั้นก็จะเป็นพวก ปลาบึก ถือเป็นอาหารที่สำคัญของคนภาคอีสานของบ้านเราด้วย แม่น้ำโขงนั้นคนไทยและคนลาวก็มีความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคอยู่เช่นกันนะครับ ซึ่งก็อาศัยอยู่ที่แม่น้ำโขง หรือ ตำนานวังนาคินทร์คำชะโนด ที่ได้รับความนิยม ความศรัทธาจากหมู่นักท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก โดยในช่วงเทศกาลออกพรรษานั้นก็จะมีประชาชนไปเที่ยวริมฝั่งโขงกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งในที่จังหวัดหนองคายก็จะพบกับบั้งไฟพญานาค  ทำให้ในช่วงออกพรรษานั้นถือเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี โดยแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของแม่น้ำโขงนั้นก็คงจะเป็นสามเหลี่ยมทองคำที่เป็นรอยต่อระหว่าง 3 ประเทศได้แก่ ไทย ลาว และพม่า แม่น้ำโขงนับได้ว่าเป็นแม่น้ำอีกหนึ่งสายที่มีความสำคัญกับคนไทยทางฝั่งอีสานเป็นอ่างมากเลยนะครับถือเป็นแหล่งน้ำที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อีกด้วย

แม่น้ำเจ้าพระยา

  แม่น้ำเจ้าพระยานั้นถือเป็นแม่น้ำสายหลักสายหนึ่งของประเทศไทยเลยนะครับ ซึ่งก็เกิดจากการรวมตัวของแม่น้ำสายหลักถึง 2 สายด้วยกัน นั่นก็คือแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่าน โดยจะรวมตัวกันอยู่ที่ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งแม่น้ำเจ้าพระยานั้นก็จะไหลผ่านตั้งแต่จังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง อยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และ กรุงเทพมหานคร ก่อนที่จะไหลสู่ทะเลที่ตำบลปากน้ำ จังหวัดสมุทรปราการนั่นเอง จุดเรี่มต้นของแม่น้ำเจ้าพระยานั้นก็จะอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยเป็นการรวมตัวของสองแม่น้ำหลักอย่าง แม่น้ำปิงและแม่น้ำน่าน ซึ่งแม่น้ำเจ้าพระยานั้นก็มีความยาวอยู่ที่ 372 กิโลเมตรด้วยกัน แม่น้ำเจ้าพระยานั้นก็ยังถือเป็นแหล่งน้ำที่เอาไว้ใช้ในการผลิตน้ำประปาที่สำคัญของการประปาส่วนภูมิภาคอีกด้วยนะครับ ซึ่งก็จะครอบคลุมในพื้นที่ภาคกลางและเขตกรุงเทพมหานคร โดยการประปานครหลวงนั้นก็จะมีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบ โดยจะมีสถานสูบน้ำดิบอยู่ที่ จังหวัดปทุมธานีนั่นเอง อย่างไรก็ตามนั้นแม่น้ำเจ้าพระยาถือเป็นอีกหนึ่งแม่น้ำที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากเป็นแม่น้ำสายหลักของคนในพื้นที่ภาคกลาง โดยคนภาคกลางส่วนใหญ่นั้นก็จะนิยมทำอาชีพเกษตรกรรมกัน เลยทำให้แห่งน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยานั้นถือเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญ โดยในแต่ละปีก็จะมีข่าวเกี่ยวกับผู้คนและชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมคลองก็มีข่าวเกี่ยวกับน้ำท่วมให้เห็นกันอยู่ทุกปีนั่นเอง เพราะพื้นที่ภาคกลางนั้นก็จัดได้ว่าเป็นพื้นที่ลุ่มทำให้น้ำท่วมได้ง่ายมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามนั้นแม่น้ำเจ้าพระยาก็ถือเป็นอีกหนึ่งแม่น้ำที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตเป็นอย่างมากนั่นเอง

แม่น้ำท่าจีน

  แม่น้ำท่าจีน เป็นแม่น้ำที่แยกตัวออกจากแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ตำบลท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี โดยแม่น้ำท่าจีนนั้นก็ได้ไหลผ่านจังหวัดชัยนาท จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร ก่อนที่จะไหลออกสู่ทะเลที่อ่าวไทย ในตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครนั่นเอง โดยแม่น้ำท่าจีนนั้นก็มีความยาวทั้งสิ้น 325 กิโลเมตร แม่น้ำท่าจีนนั้นถ้าไหลผ่านจังหวัดไหนก็จะเรียกชื่อแม่น้ำตามชื่อจังหวัดนั้นๆ แม่น้ำท่าจีนถือเป็นอีกหนึ่งแม่น้ำที่มีความสำคัญและความเป็นจำเป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่อยู่ติดริมฝั่งคลองเนื่องจากเป็นแหล่งน้ำที่เอาไว้ใช้เลี้ยงชีพ ใช้ในด้านเกษตรกรรมต่างๆ นานา เพื่อความอยู่รอดของคนในแถวนั้น แต่ในทุกๆ ปี ก็มีข่าวน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายโดยเฉพาะที่จังหวัดนครปฐมส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ลุ่มทำให้ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากนั่นเอง แม่น้ำท่าจีนนั้นก็เป็นแหล่งผลิตน้ำประปาที่สำคัญของบริษัท น้ำประปาไทย จำกัด มหาชน ที่ได้จำหน่ายน้ำให้กับพี่น้องในอำเภอนครชัยศรี อำเภอสามพราน และอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม อำเภอเมืองสมุทรสาคร และอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัด สมุทรสาคร โดยได้ใช้น้ำจากแหล่งนี้แหละครับโดยโรงประปานั้นก็จะตั้งอยู่ที่บางเลน จังหวัดนครปฐม ก่อนที่จะส่งน้ำต่อๆ กันมาจนถึงจังหวัดสมุทรสาครนั่นเอง โดยอีกหนึ่งโรงงานประปาที่สำคัญนั้นที่ได้ส่งน้ำให้กับผู้คนที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครนั่นก็คือ คลองประปามหาสวัสดิ์ ที่ได้นำน้ำจากแม่น้ำแม่กลอง มาทำการผลิตก่อนที่จะส่งให้พี่น้องนั้นได้ใช้น้ำกันอย่างดี มีคุณภาพ ทำให้แม่น้ำท่าจีนถือเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตเป็นอย่างมาก